กล้วยไม้ อั้วพวงมณี | เอื้องน้ำเต้า | Calanthe rubens Ridl. 1890

เอื้องน้ำเต้า
(orchidspecies)
ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : มกราคม - กุมภาพันธุ์

เป็นกล้วยไม้ดิน พบในป่าดิบแล้ง อาจพบบนหินที่มีซากพืชทับถม หรือพบตามผาเขาหินปูน

กล้วยไม้ชนิดนี้มีลำลูกกล้วยรูปน้ำเต้า มีใบรูปรี ขนาด  8 x 20 ซม. ปลายเรียวแหลม ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกมีขนปกคลุม ดอกมีขนาด 2.5 ซม. กลีบเลี้ยงบนรูปรีแกมรูปไข่ กลีบเลี้ยงคู่ข้างรูปรี ด้านนอกของกลีบมีขนปกคลุม ดอกมีสีชมพู มีเดือยยาว

เอื้องน้ำเต้า
(wikipedia)