กล้วยไม้สิงโตสยาม | Bulbophyllum siamense Rchb. f.

กล้วยไม้สิงโตสยาม
ชื่ออื่นๆ : ลิ้นฟ้า
เขตกระจายพันธุ์ : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ป่าดิบเขา
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : พฤศจิกายน - ธันวาคม

สิงโตสยามเป็นทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้และเจริญเติบโตบนหิน สามารถพบกล้วยไม้สิงโตสยามได้ในป่าดิบเขาทุกภูมิภาคของไทย สิงโตสยามมีลำลูกกล้วยขนาดใหญ่ สีเขียว รูปไข่ กว้าง 2-3 ซม. ยาว 3-5 ซม. แต่ละลำลูกกล้วยอยู่ห่างกัน 3-7 ซม. แต่ละลำลูกกล้วยจะมีใบเพียง 1 ใบ รูปรีแกมรูปขอบขนาน ใบกว้าง 5-7 ซม ยาว 15-20 ซม ปลายใบแหลม แผ่นใบหนา ออกดอกเดี่ยว ก้านดอกยาว 10 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีเหลือง มีเส้นสีม่วงแดงพาดตามยาวของดอก กลีบเลี้ยงคู่ข้างมีลักษณะใกล้เคียงกับกลีบเลี้ยงบน กลีบปากอาจยาวได้ถึง 1 ซม. มีจุดสีม่วงแดงขนาดเล็กกรจายอยู่ทั่ว

สถานที่ถ่ายภาพ ภูกระดึง จ.เลย
กล้วยไม้สิงโตสยาม


ดอกกล้วยไม้สิงโตสยาม