กล้วยไม้สายพันธุ์ แคทลียาสองสี | Cattleya bicolor Orchid

กล้วยไม้สกุลแคทลียา  ชนิด สองสี
ชื่ออื่นๆ : Epidendrum bicolor
ถิ่นกำเนิด : บราซิล และ
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       กล้วยไม้แคทลียาชนิดนี้ถูกบรรยายไว้ในปี 1836 โดยนักธรรมชาติ ชาวฝรั่งเศษ ชื่อ Michel Descourtilz เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลูกกล้วยที่ยาว บางต้นอาจยาวถึง 80 เซนติเมตร ช่อดอกแต่ละช่อจะมีดอกประมาณ 4 ดอก ดอกมีสีน้ำตาล-บรอนส์ กลีบปากมีสีชมพู
Cattleya bicolor
       กล้วยไม้แคทลียาชนิดนี้นิยมปลูกในกระถางดินเผา โดยใช้เปลือกไม้ 70% ผสมกับสแฟกนั่ม เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตในเขตร้อน มันต้องการความชื้นสูง ในฤดูหนาวจะมีระยะพักตัวที่ซึ่งควรลดการให้น้ำ เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการแสงแดดจัด แต่ไม่สัมผัสแดดโดยตรง

       กล้วยไม้สกุลแคทลียาเป็นกล้วยไม้สกุลแรกที่นำมาเพาะปลูก ในปี 1859 John Harris ได้เก็บกล้วยไม้แคทลียาพันธุ์ผสมระหว่าง แคทลียา intermedia และ แคทลียา guttata จึงให้ชื่อกล้วยไม้แคทลียาพันธุ์ผสมว่า แคทลียา hybrida กลายเป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมต้นแรกที่ถูกบันทึกไว้โดย RHS.