กล้วยไม้ Cattleytonia Hunabu 'Fairy' Orchid | แคทลียา

ชื่ออื่นๆ :
ถิ่นกำเนิด : เป็นกล้วยไม้พันธุ์ผสม
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

กล้วยไม้ Cattleytonia Hunabu 'Fairy'
       กล้วยไม้ชนิดนี้ได้จากการผสมสายพันธุ์ระหว่าง Cattleya Penny 'Kurada' กับ Cattleyatonia Keith 'Roth'. แต่ช่วงหลังๆ เป็นสายพันธุ์ผสมระหว่าง Cattleya กับ Broughtonia. กล้วยไม้สกุล Broughtonia มีเพียงแค่ 2 สายพันธุ์(ชนิด) ซึ่งเป็นกล้วยไม้ท้องถิ่นในประเทศคิวบาและจาเมกา เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีสีแดงและสีม่วง มีความสวยงามมาก เช่น Broughtonia sanguinea แต่โชคไม่ดีนักที่มันปลูกเลี้ยงยาก เพราะเป็นกล้วยไม้ที่รากเน่าได้ง่ายมาก เมื่อผสมสายพันธุ์
Broughtonia sanguinea กับ Cattleyas จะได้กล้วยไม้ Cattleya aurantiaca (1979) ซึ่งมีความโด่นเด่น กล้วยไม้ชนิดนี้จะมีดอกสีแดงเข้ม และง่ายต่อการเพาะปลูก

กล้วยไม้แคทลียา Cattleya aurantiaca
       กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกในกระถางที่เติมด้วยเปลือกสน เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการแสงแดดมาก แต่ไม่สัมผัสกับแดดโดยตรง กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีที่สภาพอากาศอบอุ่นและมีความชื้นสูงกว่า 80% อุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 17 องศา ตลอดปี