กล้วยไม้ชนิด Cochlioda rosea Orchid

ชื่ออื่นๆ : Odontoglossum roseum, Mesospinidium roseum
ถิ่นกำเนิด : เอวาดอและเปรู
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาวเย็น

กล้วยไม้ชนิด Cochlioda rosea
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1884 เป็นทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้และเจริญเติบโตบนหิน เจริญเติบโตในระดับความสุง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล พบได้บนต้นไม้และบางครั้งก็อาจเติบโตอยู่บนหิน สภาพอากาศมีหมอกหนาแน่น ช่อดอกยาว 20-40 เซนติเมตร

       การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ ปลูกในกระถางดินเผาที่เติมด้วยเปลือกสนและสแฟกนั่ม เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกแตกต่างกันไป ควรใช้กระถางเล็กและหลีกเลี้ยงการเปลี่ยนกระถาง กล้วยไม้ต้องการอุณหภูมิต่ำ และต้องการความชื้น 80% ขึ้นไป หากกล้วยไม้ได้รับแสงไม่เพียงพอ มันจะไม่ออกดอก กล้วยไม้มักจะตายหากอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศา หากปลูกในอพาทเม้น ในฤดูร้อนควรวางต้นกล้วยไม้ให้หลบแดด

ภาพจาก http://www.orchidspecies.com/