กล้วยไม้สายพันธุ์ Coelogyne corymbosa Orchid

ชื่ออื่นๆ : Pleione corymbosa, Coelogyne taronensis
ถิ่นกำเนิด : เนปาล อินเดีย ทิเบต พม่า บังกลาเทศ
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้สายพันธุ์ Coelogyne corymbosa
       ในปี 1822 กล้วยไม้ถูกพบในประเทศเนปาล ที่ความสูง 1,500 - 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลูกกล้วยกว้าง 5 ถึง 10 เซนติเมตร  กล้วยไม้ชนิดนี้มักเจริญเติบโตบนต้นไม้หรือบหินที่มีมอสเยอะในป่าเขตร้อนและมีหมอกหนาปกคลุม ดอกมีสีขาวและเหลือง ออกดอกเป็นกลุ่ม 6 ถึง 10 ดอก ช่อดอกชี้ขึ้นฟ้า

       นิยมปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ในกระถางไม้ ใช้สแฟกนั่มเป็นวัสดุในการปลูก ต้องการแสงแดดมากพอสมควร ความชื้นมากกว่า 60% ขึ้นไป ช่วงกลางคืนอุณหภูมิประมาณ 15 องศา การปลูกเลี้ยงในที่อากาศถ่ายเทได้ดี จะช่วยลดการเกิดโรครากเน่าได้