กล้วยไม้ชนิด Comparettia speciosa Orchid

ชื่ออื่นๆ : -
ถิ่นกำเนิด : ประเทศเอกวาดอร์
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้ Comparettia speciosa
       ถูกค้นพบในปี 1877 โดย Edward Klaboch เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เจริญเติบโตในที่ร้อนและชื้น เติบโตที่ระดับความสูง 700 - 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้ชนิดนี้มีเหง้าขนาดเล็ก และลำลูกกล้วยไม้เจริญมาจากเหง้าดังกล่าว ลำลูกกล้วยจะมีใบเพียง 1 ใบ ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีประมาณ 4 ถึง 6 ดอก ต่อช่อ ดอกมีขนาด 3 ซม

       กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกโดยใช้เปลือกสนผสมกับสแฟกนั่ม ต้องการแสงแดดจัดและความชื้นสูงมากกว่า 60%  ในยามเช้าของฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ควรมีหมอก เพื่อให้รากกล้วยไม้ชุ่มชื้นในตอนเช้า และแห้งในตอนเย็น ในช่วงฤดูหนาว กล้วยไม้ชนิดนี้จะทิ้งใบหมด ซึ่งเป็นช่วงการพักตัว(หลายๆครั้งพบว่ากล้วยไม้พักแล้วไม่ฟื้น) ในขณะพักตัว ควรให้น้ำน้อยลง เหลือประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์

       กล้วยไม้สกุล Comparettia มีสายพันธุ์ประมาณ 15 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นกล้วยไม้ท้องถิ่นของอเมริกาใต้ ชื่อของสกุลมาจากนักพฤกษศาสตร์ชาวอิตาลี ชื่อ Andreo Comparetti