กล้วยไม้สายพันธุ์ Cymbidium finlaysonianum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Cymbidium wallichii, Cymbidium tricolor
ถิ่นกำเนิด : แถบเอเชีย ไทย ฟิลิปิน อินโดนิเซีย เวียดนาม
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น


       เป็นกล้วยไม้ที่ค้นพบในช่วงยุค 1900 ค้นพบในประเทศเวียดนาม เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำลูกกล้วยแบนราบ ใบอาจยาวได้ถึง 1 เมตร ช่อดอกย้อยลงพื้น มีดอกหลายดอก ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของกล้วยไม้ ดอกมีสีเขียวอมเหลือง มีลายสีแดง

       กล้วยไม้สกุลนี้ปลูกไม้ยาก ปลูกในกระถางไม้แล้วใส่กาบมะพร้าว กล้วยไม้ต้องการแสงแดดมาก และต้องการความชื้นสูงตลอดปี ในฤดูหนาวควรเว้นช่วงการลดน้ำ

       กล้วยไม้ชนิดนี้เติบโตในระดับความสูงไม่เกิน 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สกุลนี้มีกล้วยไม้ที่มีดอกคล้ายกัน คือ ซิมบิเดียม aloifolium, C. atropurpureum, C. bicolor, C. elongatum, and C. madidum เป็นต้น