กล้วยไม้สกุลซิมบิเดียม | Cymbidium lowianum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Cymbidium giganteum, Cyperorchis lowiana, Cymbidium hookerianum
ถิ่นกำเนิด : พม่า จีน และไทยแลนด์
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อากาศเย็น


เป็นกล้วยไม้สะสมของนาย Boxall ผู้ซึ่งส่งกล้วยไม้ไปให้ Messer Lows ในครั้งแรก กล้วยไม้ถูกตั้งชื่อว่า Cymbidium giganteum เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตในระดับความสูง 2,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้อิงอาศัยอยู่กับต้นไม้อื่นๆ มีลำลูกกล้วยยาวถึง 20 เซนติเมตร มีใบยาวประมาณ 2 เมตร ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกอาจยาวถึง 1.5 เมตร ดอกมีขนาด 8-10 เซนติเมตร ดอกมีสีเขียมอมแดง มีกลีบปากสีส้ม-ม่วง
นิยมปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ในกระถางขนาดใหญ่ เพราะเป็นกล้วยไม้ที่มีขนาดใหญ่