กล้วยไม้สกุล Cyrtorchis arcuata Orchid

ชื่ออื่นๆ : Listrostachys arcuata
ถิ่นกำเนิด : แอฟริกา แอฟริกาใต้
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

ดอกกล้วยไม้สกุล Cyrtorchis arcuata
ค้นพบในประเทศแอฟริกาใต้ในปี 1836 โดย J. F. Drege, เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่อยู่บนต้นไม้ในป่า มักพบอยู่บริเวณริมแม่น้ำ กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่เพียงแต่พบตามต้นไม้เท่านั้น แต่ยังถูกพบอยู่บนโขดหินซึ่งอยู่ท่ามกลางแสงแดดอีกด้วย เป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นหนา รากใหญ่ มีช่อดอกยาวประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ละช่อดอกมีดอก 10 ดอกหรือมากกว่า ดอกมีสีขาวครีมและมีเดือยสีเขียว ดอกมีกลิ่นหอมในตอนกลางคืน


ต้นกล้วยไม้สกุล Cyrtorchis arcuata

กล้วยไม้ต้องการแสงแดดไม่มาก เติบโตในที่ร่มได้ดีกว่าที่กลางแจ้ง ต้องการความชื้น 80% ขึ้นไป เพื่อป้องกันรากแห้ง

กล้วยไม้สกุล Cyrtorchis ซึ่งมีสายพันธุ์เพียงมี 18 ชนิดที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ( มิถุนายน 2014), เป็นกล้วยไม้พื้นเมืองของแอฟริกา