ดอกกล้วยไม้สกุลรีแนนเทอร่า Renanthera coccinea orchid

ชื่ออื่นๆ : Epidendrum renanthera, Gongora philippica
ถิ่นกำเนิด : จีน อินโดนิเซีย ฟิลิปปิน
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

ภาพดอกกล้วยไม้
(http://www.orchidspecies.com/)
       ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้ในปี 1790 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยชนิดแรกที่ถูกนำเข้าไปในยุโรปในปี 1820 กล้วยไม้ชนิดนี้มีลำต้นที่ยาว ในธรรมชาติอาจพบกล้วยไม้ชนิดนี้มีความสูงถึง 5 เมตร ลำต้นถูกใบปกคลุมหนาแน่น มีระบบรากเป็นรากอากาศ ยื่นยาวไกลกว่า 1 เมตร ออกดอกเป็นช่อ แต่ละช่อมีดอกมากมาย ดอกมีสีแดง-ส้ม และมีกลิ่นหอม


กล้วยไม้สกุลรีแนนเทอร่า
(https://www.flickr.com)
การปลูกกล้วยไม้
       เนื่องจากลักษณะของลำต้นที่ยาว จึงควรปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ไว้ในกระถางขนาดใหญ่ หรือปลูกไว้กับต้นไม้อื่น หรืออย่างเช่นในภาพด้านซ้ายมือ เป็นการปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้โดยการยึดลำต้นไว้กับโครงเหล็ก(มั้ง) กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงแดดมาก--เติบโตกลางแสงแดดได้เลย น้ำที่ใช้รด ต้องเป็นน้ำสะอาด--ปราศจากแคลเซียม

การใส่ปุ๋ยกล้วยไม้
       ใส่ทุกๆ 2 สัปดาห์ และต้องเปลี่ยนกระถางทุกๆปี

รูปภาพมาจาก https://www.flickr.com, โดยผู้ใช้ชื่อ Sylvio Rodrigues Pereira