ดอกกล้วยไม้ Psygmorchis pusilla orchid

ชื่ออื่นๆ : Erycina pusilla
ถิ่นกำเนิด : เม็กซิโก บราซิล โบลิเวีย กายอานา หมู่เกาะแอนทิลลีส
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก - ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

ดอกกล้วยไม้ Psygmorchis pusilla
(http://www.belizebotanic.org/)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1763 โดย Carolus Linnaeus เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก เติบโตในป่าร้อนที่มีระดับความสูง 500 ถึง 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีใบเป็นรูปพัด ให้ดอกสีเหลือง ดอกบานเต็มที่มีขนาดไม่เกิน 2 เซนติเมตร ดอกบานแต่ละครั้ง บานนานไม่เกิน 1 วัน กล้วยไม้มักเจริญเติบโตบนต้นไม้ในบริเวณริมแม่น้ำ สถานที่พบกล้วยไม้ชนิดนี้ มักจะพบพืนอื่นๆกว่าร้อยชนิด

       กล้วยไม้ขนาดเล็กนี้มีความเปราะบางมาก นอกจากนี้มันยังมีอายุสั้นอีกด้วย--มักจะมีชีวิตอยู่ไม่เกิน 3 หรือ 4 เดือน

ภาพดอกกล้วยไม้ เทียบกับกระถางนิ้ว
(http://www.orchidejos.lt/)
       การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ ควรปลูกไว้กับสแฟกนั่ม และนำไปเลี้ยงไว้ที่ๆมีแสงแดดรำไร ความชื้นมากกว่า 70% กล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ทนทานต่อแคลเซียมที่ติดมากับน้ำ--ผู้ปลูกควรใช้น้ำที่สะอาดมากๆ สิ่งสุดท้าย คือ บริเวณรอบๆรากต้องมีอากาศพัดผ่านได้สะดวก หากกล้วยไม้ได้รับปัจจัยเหล่านี้ครบ กล้วยไม้ชนิดนี้จะให้ดอกตลอดปี

กล้วยไม้สกุล Psygmorchis ถูกสร้างขึ้นในปี 1970 เป็นสกุลที่มีกล้วยไม้ 5 ชนิดที่มีลักษณะเหมือนกล้วยไม้สกุล Oncidium ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ไม่มีลำลูกกล้วย ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก psygma--แปลว่าพัด และ orkhis--แปลว่ากระโปก