กล้วยไม้สายพันธุ์เอื้องคำฝอย | Dendrobium brymerianum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Callista brymerana
ถิ่นกำเนิด : มาเลเซีย ลาว ไทย
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ป่านกลาง - อบอุ่น

ดอกกล้วยไม้สายพันธุ์ Dendrobium brymerianum
เอื้องคำฝอย
       ในปี 1872 ได้มีการค้นพบกล้วยไม้สายพันธุ์เอื้องคำฝอยที่ประเทศพม่า เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เจริญเติบโตในป่าที่มีความสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลำลูกกล้วยเป็นทรงกระบอก ยาวประมาณ 30-50 เซนติเมตร ดอกมีกลิ่นหอม ออกดอกเป็นกลุ่ม ช่อดอกหนึ่งๆจะมีดอกประมาณ 5 ดอก กลีบปากใหญ่ และจะมีขนยื่นออกมา เพื่อทำหน้าที่ล่อแมลง


ต้นกล้วยไม้สายพันธุ์ Dendrobium brymerianum
เอื้องคำฝอย
       กล้วยไม้เอื้องคำฝอยนิยมปลูกในกระุถางที่มีขนาดใหญ่ เพราะกล้วยไม้มีการเจริญเติบโตแบบขยายออก กล้วยไม้สกุลหวายชนิดนี้ต้องการแสงแดดมากพอสมควร และความชื้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็น และความชื้นสำหรับฤดูหนาวคือ 50 เปอร์เซ็น อุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 15 องศาตลอดปี


       ก่อนที่จะค้นพบกล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา กล้วยไม้สกุลหวายเป็นกล้วยไม้ที่มีสายพันธุ์มากที่สุด ซึ่งมีมากกว่า 1,500 สายพันธุ์ และพันธุ์ผสมอีกมากมาย ทั้งในประเทศร้อนและหนาว

       ในปัจจุบัน กล้วยไม้สกุลสิงโตมีสายพันธุ์มากกว่า 2,000 สายพันธุ์ กลายเป็นพืชที่มีสายพันธุ์มากที่สุดในขณะนี้

ที่มา
http://www.orchidspecies.com/
http://www.wikimedia.org/