กล้วยไม้สกุล Epidendrum pseudepidendrum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Pseudepidendrum spectabile
ถิ่นกำเนิด : ประเทศปานามาและคอสตาริกา
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

       ลำต้นกล้วยไม้มีลักษณะตั้งตรงซึ่งยาวถึง 1.5 เมตร มีช่อดอกเจริญจากตาบนลำต้น สามารถออกดอกได้ตลอดปีหากกล้วยไม้สมบูรณ์แข็งแรง ในตอนแรกกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกตั้งชื่อว่า Pseudepidendrum spectabile ก่อนที่มันจะถูกย้ายไปเป็นกล้วยไม้สกุล Epidendrum

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกบรรยายไว้ในปี 1852 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีขนาดใหญ่ มีใบที่ยาวมาก ออกดอกเป็นกระจุก ดอกมีขนาด 6 ถึง 8 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีเขียว แต่กลีบปากมีสีเหลืองและแดง และมีขอบที่ย่น พบกล้วยไม้ชนิดนี้อยู่ตามธรรมชาติที่มีความสูงไม่เกิน 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล       เนื่องจากกล้วยไม้ชนิดนี้มีขนาดใหญ่ จึงนิยมปลูกไว้ในกระถางใหญ่ๆ กล้วยไม้ต้องการแสงแดดมาก แต่ต้องใช้ซาแลนกรองแสงไว้ และต้องการความชื้นที่สูง