กล้วยไม้สายพันธุ์ Dendrobium fimbriatum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Callista fimbriatum, Dendrobium paxtonii
ถิ่นกำเนิด : เนปาล มาเลเซีย ไทย พม่า ลาว เวียดนาม
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก - ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

       กล้วยไม้เติบโตที่ความสูง 800 ถึง 2,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบที่บริเวณตีนเขาหิมะลัย เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำต้นตรง(ลำลูกกล้วย) มีช่อดอกที่ไม่ตรงนัก ออกดอกเป็นกระจุกขนาดใหญ่ และมีกลีบปากที่ใหญ่ ดอกมีสีเหลือง กลีบปากมีสีเหลืองและสีแดงเข้ม

       ลักษณะการปลูกเลี้ยง เหมือนหวายส่วนใหญ่ ต้องการความชื้นสูงกว่า 80 เปอร์เซ็น กล้วยไม้จะไม่ออกดอกหากอุณหภูมิต่ำ เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลา ควรรดน้ำในปริมาณมากในฤดูร้อน และรดน้ำในปริมาณที่น้อยในฤดูหนาวเนื่องจากเป็นระยะพักตัว กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกระบุว่าเลี้ยงยาก