กล้วยไม้สายพันธุ์ Dendrobium nobile Orchid

ชื่ออื่นๆ : Dendrobium coerulescens
ถิ่นกำเนิด : อินเดีย ไทย ลาว เวียดนาม
การเพาะปลูก : ปานกลาง
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาว

       กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย J.R. Reeves ในปี 1830 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เจริญเติบโตที่ระดับความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ลำลูกกล้วยของกล้วยไม้อาจสูงถึง 1 เมตร ออกดอกเป็นกลุ่ม ช่อดอกมีประมาณ 2-4 ดอก ดอกมีสีชมพูและสีเหลือง

       กล้วยไม้สกุลหวายเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่าย มันทนทานต่อสภาพอากาศ สามารถปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวในกระถางหรือปลูกไว้บนต้นไม้ก็ได้ ในช่วงฤดูหนาวกล้วยไม้สกุลนี้มักมีการพักตัว--ควรลดการให้น้ำ หากให้น้ำในช่วงพักตัว มันจะทิ้งใบ

       สกุลหวาย ไม่ใช่เพียงแค่ปลูกเลี้ยงง่ายเท่านั้น แต่ยังเพาะพันธุ์ง่ายอีกด้วย