กล้วยไม้สายพันธุ์(หวาย) Dendrobium unicum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Unique Dendrobium
ถิ่นกำเนิด : ไทย ลาว
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในช่วง 1970 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้อื่นที่อยู่ในป่าเขตร้อน ลำต้นจะยืดยาวออก แล้วมีกาบบางๆหุ้มลำต้น ดอกแทงยอดออกจากลำต้น--เป็นกล้วยไม้ที่ไม่เหมือนกล้วยไม้ชนิดอื่น มันจึงได้ชื่อว่า Unique Dendrobium มีกลีบเลี้ยงและกลีบดอกสีส้ม กลีบปากมีลักษณะเป็นท่อ เมื่อดอกบานเต็มที่ จะเหมือนนิ้วมือ และมีกลิ่นหอม
       กล้วยไม้หวายชนิดนี้ปลูกเหมือนกล้วยไม้สกุลหวายทั่วไป ปลูกในกระถางดินเผา กระถางไม้ หรือผูกไว้กับต้นไม้ กล้วยไม้ต้องการแสงแดดมาก และต้องการความชื้นมากกว่า 70 เปอร์เซ็น ในฤดูใบไม้ร่วง กล้วยไม้ชนิดนี้จะทิ้งใบจนหมด ซึ่งเป็นช่วงพักตัวของกล้วยไม้ ในช่วงนี้ควรรักษาความชื้นไว้ เพื่อไม่ให้ลำลูกกล้วยแห้งตาย


       กล้วยไม้อีกชนิดที่เหมือนกล้วยไม้ชนิดนี้ คือ กล้วยไม้สกุลหวาย Dendrobium arachnites ซึ่งเจริญเติบโตในประเทศพม่า มีวิธีการปลูกเลี้ยงและขยายพันธุ์เหมือนๆกัน