กล้วยไม้สายพันธุ์ Disa uniflora Orchid

ชื่ออื่นๆ : Disa grandiflora, Satyriom grandiflorum
ถิ่นกำเนิด : แอฟริกาใต้
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เย็น

       เป็นกล้วยไม้ที่ถูกบรรยายไว้ในช่วงยุค ค.ศ. 1800 เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตบนก้อนหินหรือบนดิน พบตามริมแม่น้ำ เจริญเติบโตที่ระดับความสูง 800 ถึง 1,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใบและช่อดอกเจริญเติบโตมาจากเหง้า ดอกมีสีชมพู แดง ส้ม และมีลายสีเหลือง
       กล้วยไม้ดินชนิดนี้ไม่ทนทั้งความร้อนและความเย็น หากจะนำมาเลี้ยง จำเป็นต้องสร้างโรงเรือนที่ควบคุมอุณหภูมิได้ ช่วงที่ร้อนที่สุด อุณหภูมิไม่ควรเกิน 20 องศา การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ ต้องใช้ดินที่มีการระบายน้ำที่ดีมาก เพราะรากเน่าง่าย และน้ำต้องสะอาดอย่างมาก