กล้วยไม้สายพันธุ์ Phalaenopsis pulcherrima Orchid

ชื่ออื่นๆ : Doritis pulcherrima, Phalaenopsis esmeralda (กล้วยไม้สกุลม้าวิ่ง และสกุลฟาแลนนอปซิส)
ถิ่นกำเนิด : จีน ำม่า มาเลเซีย เวียดนาม เกาะสุมาตรา
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น


รูปภาพกล้วยไม้ จาก orchidspecies.com
       เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตทั้งบนต้นไม้ บนโขดหิน หรือแม้แต่บนดิน มักขึ้นในบริเวณที่ชื้นสูง ที่มีมอสปกคลุมหนาแน่น ใบมีความอุดมสมบูรณ์และเหนียว สีของใบจะมีสีม่วงปะปนมานิดๆ ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีหลากหลายสี เช่น สมพู ม่วง หรือสีส้ม มีกลีบปากสีเหลืองอ่อน

       อุณหภูมิไม่ควรต่ำกว่า 16 องศา และความชื้นควรมากกว่า 70 เปอร์เซ็น


รูปภาพกล้วยไม้ จาก wikipedia.org