กล้วยไม้สายพันธุ์ Dracula chimaera Orchid

ชื่ออื่นๆ : Dracula orchid "little dragon"
ถิ่นกำเนิด : โคลัมเบีย
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เย็น

       เป็นกล้วยไม้ที่ถูกค้นพบในปี 1870 โดย Benedict Roezl กล้วยไม้เติบโตที่ความสูง 1,700 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล แต่ก่อนถูกจัดในสกุล Masdevallia แต่ช่วงหลังเปลี่ยนสกุลมาเป็น Dracula--เป็นสกุลใหม่ทีเกิดขึ้นในปี 1978. เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็กที่เติบโตบนต้นไม้ ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกเอนอ่อนเล็กน้อย ดอกมีสีน้ำตาล และมีขน ดอกมีกลิ่น

       กล้วยไม้ชนิดนี้มีวิธีการปลูกเหมือนกล้วยไม้ๆกันในสกุลเดียวกัน ปลูกได้หลายวิธี กล้วยไม้ต้องการแสงแดดมากพอสมควร ใช้ซาแลนกรองแสง และควรมีความชื้น 70 ขึ้นไป อากาศระบายได้ดี


       หลักการในการผสมเกสรยังไม่ค่อยเป็นที่เข้าใจนัก หน้าตาของดอกกล้วยไม้ก็ไม่ได้ดึงดูดแมลง ในขณะที่กลีบปากเคลื่อนที่ได้เมื่อมีแมลงมาเกาะ--ราวกับว่ามันหลบแมลง