กล้วยไม้เอื้อง Ludisia discolor Orchid | สกุลว่านน้ำทอง

ชื่ออื่นๆ : Haemaria discolor, Ludisia furetii
ลักษณะของดอกกล้วยไม้
(www.orchidspecies.com)
ถิ่นกำเนิด : จีน อินเดีย พม่า มาเลเซีย
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานปลาง - อบอุ่น

กล้วยไม้ถูกบรรยายไว้ในปี 1818 เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตอยู่บนพื้นดิน บ่อยครั้งที่พบอยู่บนหิน มักพบในบริเวณที่ใกล้กับลำน้ำ เติบโตในป่าดิบชื้น ป่าชายเลน ที่ระดับความสูง 70 ถึง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลภาพกล้วยไม้ที่อยู่ในกระถาง
(www.repotme.com)
ใบกล้วยไม้มีสีเขียวเข้ม ส่วนหลังใบมีสีแดงเข้ม บนใบมีเส้นสีที่เห็นได้ชัดเจน ใบมีขนาด 7 ถึง 10 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อตั้งตรง ช่อดอกยาว 10 ถึง 30 เซนติเมตร แต่ละช่อดอกมีดอกประมาณ 10 ถึง 15 ดอก ดอกมีขนาดเล็กและมีกลิ่นหอม บานทนนานประมาณ 2 ถึง 3 สัปดาห์กระถางที่ใช้ในการปลูกส่วนใหญ่จะเป็นทรงกว้างมากกว่าทรงสูง--เนื่องจากกล้วยไม้เจริญเติบโตทางด้านข้าง ส่วนวัสดุที่นิยมนำมาใช้ปลูก คือ ดิน 50% และเปลือกไม้อีก 50% ปลูกกล้วยไม้ไว้ในร่ม ถ้ากล้วยไม้ถูกแดดมากเกินไป ใบเป็นสีแดง กล้วยไม้ต้องการความชื้นสูงตลอดไป มันทนสภาพอากาศได้หลากหลายพอสมควร ในฤดูร้อนกล้วยไม้อาจทนความร้อนได้สูงถึง 35 องศา ส่วนในฤดูหนาวกล้วยไม้ทนได้ในอุณหภูมิ 5 องศา
กล้วยไม้
(th.wikipedia.org)
กล้วยไม้ชนิดนี้ง่ายต่อการเพาะปลูก คือ ตัดส่วนของลำต้นที่มีใบ 3 ถึง 4 ใบแล้วนำไปปักลงดิน ไม่นานมันจะเกิดรากขึ้นแล้วเจริญเติบโตต่อไป