กล้วยไม้เอื้อง Masdevallia veitchiana Orchid

ชื่ออื่นๆ :
ถิ่นกำเนิด : เปรู
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก - ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : เย็น

       กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี 1867 ส่วนใหญ่ของกล้วยไม้ชนิดนี้จะเจริญเติบโตตามรอยแตกของหิน ในโพรงต้นไม้ บนโขดหิน บนหน้าผาและบนดิน แต่ก็มีบ้างที่อิงอาศัยอยู่กับต้นไม้ พบกล้วยไม้ชนิดนี้ที่ประเทศเปรู โดยเฉพาะรอบๆ"เมืองสาบสูญแห่งอินคา"--ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาสูง เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่มีการเติบโตในที่ระดับความสูง--ที่สูง 2,000 ถึง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีใบที่หนา ยาว 40 เซนติเมตร ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกโค้งลง ดอกมีขนาดกว้าง 5 เซนติเมตร และสูง 15 เซนติเมตร
       ส่วนใหญ่นิยมใช้สแฟกนัมในการปลูก เนื่องจากกล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการความชื้นสูง และต้องการแสงแดดมาก--ปลูกกลางแจ้ง มันเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงยากเนื่องจากมันไม่ทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า 22 องศา ถ้าเอากล้วยไม้ชนิดนี้มาปลูก ต้องเปิดพัดลมให้มัน หรือไม่ก็ต้องเลี้ยงในห้องแอร์

*ในประเทศร้อนเช่นประเทศไทย กล้วยไม้ชนิดนี้คงหาดูได้ยาก... หรือหาดูไม่ได้เลย