กล้วยไม้เอื้อง Maxillaria picta Orchid

ชื่ออื่นๆ : Maxillaria leucocheile, Maxillaria fuscata, Maxillaria kreysigii, Maxillaria rupestris
ถิ่นกำเนิด : ประเทศบราซิล
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง


กล้วยไม้เอื้อง Maxillaria picta
(http://www.orchid-nord.com)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกเขียนอธิบายไว้ในปี 1832 โดย William Hooker เป็นกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตบนต้นไม้และบนหน้าผาหน้าโขดหิน ลำลูกกล้วยเจริญเติบโตเป็นแพร ลำลูกกล้วยพัฒนาใบที่ยาวถึง 50 เซนติเมตร ช่อดอกแทงยอดออกจากฐานของลำลูกกล้วย ช่อดอกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร มักออกดอกเป็นดอกเดี่ยว ดอกมีสีเหลือง มีกลิ่นหอม--ส่งกลิ่นประมาณ 1 ชั่วโมงต่อวัน

รูปดอกกล้วยไม้ Maxillaria picta
(http://www.orchidspecies.com/)
รูปดอกกล้วยไม้ Maxillaria picta
(http://en.wikipedia.org/)
       นิยมปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ไว้ในประถางที่ใช้สแฟกนั่ม เป็นกล้วยไม้ที่เติบโตดีในสภาพอากาศร้อน แต่ว่าทนความเย็นได้พอสมควร--แม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำถึง 10 องศา กล้วยไม้จะออกดอกในฤดูหนาว