กล้วยไม้สายพันธุ์ผสม x Miltassia Orchid

กล้วยไม้สายพันธุ์ Mtssa. Shelob 'Tolkien'
ชื่ออื่นๆ : พันธุ์ผสม
ถิ่นกำเนิด : เกิดจากสกุล Brassia ผสมกับสกุล Miltonia
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :

       การผสมกล้วยไม้สกุล Brassia กับสกุล Miltonia จะได้กล้วยไม้สกุลใหม่ คือ สกุล Miltassia ลักษณะดอกจะมีเหมือนกล้วยไม้สกุล Miltoniopsis แต่ว่ากล้วยไม้สกุลนี้จะมีความเหมาะสมที่จะปลูกที่บ้านมากกว่า---ทนสภาพอากาศร้อนได้ดีกว่า ดอกมีสีม่วงไวโอเล็ท สีม่วง สีโทนดำ(ดังรูปด้านขวามือ) และสีชมพู

       กล้วยไม้สกุลนี้มักปลูกในกระถางพลาสติก เป็นกล้วยไม้ที่ต้องการแสงแดดน้อย ความชื้นในอากาศประมาณ 70% ถ้ากล้วยไม้ได้รับแสงแดดมาก ใบจะมีสีแดง ถ้าหากแสงไม่เพียงพอ ใบจะมีสีเขียวเข้ม ออกดอกในช่วงฤดูร้อนและฤดูใบไม้ผลิ ก่อนกล้วยไม้จะออกดอก(ช่วงฤดูหนาว) มันจะเกิดใบใหม่--ควรหยุดการให้น้ำ(หรือให้น้ำน้อยลง)ลักษณะต้นกล้วยไม้สกุล Miltassia
(http://www.orchidboard.com/)

       กล้วยไม้สกุล Miltassia ซึ่งนำไปผสมพันธุ์กล้วยไม้ให้ได้สกุลใหม่ เช่น

สกุล Aliceara -- มาจากสกุล Miltassia ผสมกับสกุล Oncidium

สกุล Beallara -- มาจากสกุล Miltassia ผสมกับสกุล Cochlioda x Odontoglossum

กล้วยไม้ 2 สกุลดังกล่าว เหมาะในการนำมาปลูกที่บ้าน