กล้วยไม้เอื้อง Miltonia regnellii Orchid

รูปกล้วยไม้ Miltonia regnellii
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ : Oncidium reguellii
ถิ่นกำเนิด : บราซิล
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่น

       กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี 1846 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เติยโตในป่าร้อนชื้นในประเทศบราซิล กล้วยไม้มักเกาะอาศัยอยู่ตามกิ่งของต้นไม้ กล้วยไม้มีลำลูกกล้วยประมาณ 10 เซนติเมตร ช่อดอกชี้ขึ้นแล้วโค้งลงดิน ช่อดอกยาว 40 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกประมาณ 5 ถึง 10 ดอก ดอกมีกลิ่นหอมและมีสีสันที่หลากหลาย แต่ส่วนใหญ่จะมีสีขาวและเหลือง กลีบปากสีชมพูหรือม่วงไวโอเล็ท ออกดอกตลอดปี
รูปกล้วยไม้ Miltonia regnellii
(http://www.orchidboard.com/)

       กล้วยไม้ชนิดนี้กลูกได้ดีในกระถางไม้ มันเติบโตได้ดีหากมีความชื้นในอากาศสูง ดังนั้นควรใช้สแฟกนั่มเป็นวัสดุในการปลูก

       หากสภาพอากาศระหว่างกลางวันและกลางคืนมีค่าต่างกันไม่มาก จำทำให้กล้วยไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตได้ดี       กล้วยไม้เจริญเติบโตที่ระดับความสูง 300 ถึง 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่ มักออกดอกในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน--หากกล้วยไม้อุดมสมบูรณ์ มันจะออกดอกได้ตลอดปี

       น่าแปลกที่กล้วยไม้สกุล Miltonia ไม่จัดอยู่ในกลุ่มกล้วยไม้พันธุ์ผสมสกุล Miltoniopsis ทั้งๆที่มันมีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่ใกล้เคียงกันมาก คุณสามารถพบเห็นกล้วยไม้พันธุ์ผสมได้เช่น Milpasia--เกิดจากการผสมระหว่าง Aspasia และ Miltada