กล้วยไม้เอื้อง Miltoniopsis vexillaria Orchid

กล้วยไม้เอื้อง Miltoniopsis vexillaria
(http://en.wikipedia.org/)
ชื่ออื่นๆ : Miltonia vexillaria, Odontoglossum vexillarium, Pannsy orchids
ถิ่นกำเนิด : โคลัมเบีย เอกวาดอร์
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาวเย็น

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1866 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มักพบบริเวณริมป่าที่มีระดับความสูงถึง 2,500 เมตร ใบกล้วยไม้มีสีเขียวซีด ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกยาว 30 เซนติเมตร แต่ละช่อมีดอกอย่างหนาแน่น--ประมาณ 4 ถึง 9 ดอก ดอกมีขนาด 5 ถึง 10 เซนติเมตร สีของดอกกล้วยไม้มีหลากหลาย ส่วนใหญ่จะมีสีขาวและชมพู มีกลีบปากสีเหลือง กล้วยไม้ออกดอกตลอดปี
กล้วยไม้เอื้อง Miltoniopsis vexillaria
(http://www.orchidspecies.com/)

       กล้วยไม้ชนิดนี้มักถูกนำไปผสมกับสายพันธุ์อื่นๆ

       กล้วยไม้ชนิดนี้ทนความหนาวเย็นได้ดีแม้ว่าสภาพอากาศ 0 องศาเซียลเซส--ไม่ตายแต่ไม่เติบโต อุณหภูมิที่เหมาะสมไม่ควรต่ำกว่า 10 องศา


กล้วยไม้เอื้อง Miltoniopsis vexillaria
(www.flickr.com)

       กล้วยไม้ต้องการความชื้นสูง โดยเฉพาะบริเวณรอบๆราก อาจใช้สแฟกนั่มใส่ไว้บริเวณรอบๆราก