กล้วยไม้เอื้อง Neomoorea wallisii Orchid

ชื่ออื่นๆ : Neomoorea irrorata, Moorea irrorata
ถิ่นกำเนิด : โคลัมเบีย ปานามา
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่นรูปกล้วยไม้
(www.orchidspecies.com)
       กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี 1890 โดย Robert A. Rolfe--ผู้ดูแลหอพรรณกล้วยไม้ 'Kew' คนแรก กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ เติบโตที่ระดับความสูง 50 ถึง 100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีลำลูกกล้วยรูปทรงไข่ ใบมีขนาดใหญ่--ยาว 60 เซนติเมตร และมีร่องกลีบขนานขอบใบ กล้วยไม้ชนิดนี้มักเจริญเติบโตโดยเกาะอยู่ตามต้นไม้ในป่าร้อนชื้น มีช่อดอกตั้งตรง แต่ละช่อมีดอกประมาณ 10 ดอก ช่วงปลายของกลีบเลี้ยงและกลีบดอกมักมีสีเหลืองเข้ม-ส้ม ส่วนช่วงกลางๆจะมีสีขาว กลีบปากมีสีทอง และมีลายจุดสีม่วงเข้ม ออกดอกในฤดูร้อน

รูปกล้วยไม้
(www.aaoe.fr)
       นิยมปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ในกระถางพลาสติก ใส่กาบมะพร้าวแห้งและผสมสแฟกนั่มมอสด้วยเล็กน้อย กล้วยไม้ชนิดนี้ต้องการแสงไม่มาก--แสงแดดรำไร แต่ต้องการความชื้นสูงกว่า 80% และชอบอากาศร้อน

       เมื่อกล้วยไม้เจริญเติบโตเต้มที่แล้วมันจะออกดอก ดอกบานทนนานประมาณ 1 สัปดาห์ และหลังจากที่ดอกร่วงแล้ว กล้วยไม้จะแตกหน่อใหม่ ในช่วงการแตกหน่อ ควรให้ความชื้นมากขึ้นกว่าปกติ และต้องการอุณหภูมิลดลง--แต่ไม่ควรต่ำกว่า 15 องศา       กล้วยไม้สกุล Neomoorea เป็นกล้วยไม้ที่มีสายพันธุ์เป็นเอกลักษณ์ มันไม่สามารถผสมเกสรกับสายพันธุ์อื่นๆได้ แม้ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้จะหายาก แต่ก็เปลี่ยนกล้วยไม้ที่ปลูกเลี้ยงได้ง่าย