กล้วยไม้เอื้อง Ornithidium coccineum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Maxillaria coccinea, Camaridium coccineum, Cymbidium coccineum, ...
ถิ่นกำเนิด : โคลัมเบีย เวเนซุเอลา และหมู่เกาะแอนทิลลีส
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น


กล้วยไม้เอื่อง Ornithidium coccineum
(www.orchidspecies.com)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1760 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย(เจริญเติบโตบนต้นไม้)ขนาดเล็ก--บ่อยครั้งที่มันเจริญเติบโตบนดิน มีถิ่นกำเนิดอยู่ในป่าที่มีระดับความสูง 500 ถึง 1000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้มักเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือบริเวณที่มีตะไคร่น้ำ ดอกมีขนาดเล็กมาก--ขนาดประมาณ 2 เซนติเมตร ดอกมีสีแดงและส้ม ลักษณะการเบ่งบานของดอก มันจะบานไม่เต็มที่--กึ่งตูมกึ่งบานเหมือนดอกทิวลิป


กล้วยไม้เอื่อง Ornithidium coccineum
(http://orchids.la.coocan.jp/)
       กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกโดยใช้กาบมะพร้าวสักเป็นชิ้นเล็กๆ อาจใช้สแฟกนั่มผสมด้วยก็ได้ กล้วยไม้ต้องการแสงแดดรำไร ต้องการความชื้นสูงถึง 80 เปอร์เซ็น กล้วยไม้ชนิดนี้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี กล้วยไม้จะไม่ออกดอกหากอุณหภูมิต่ำกว่า 12 องศาเซียลเซียส

       กล้วยไม้สกุล Ornithidium ถูกสร้างขึ้นในปี 1812 สกุลนี้เป็นสกุลที่นักพฤกษาศาสตร์ได้โต้เถียงกันมาเป็นเวลานาน 30 ปีก่อนหน้านี้ สกุลนี้เกือบจะถูกเลิกใช้ แล้วมาใช้สกุล Maxillaria แทน แต่ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกบันทึกว่าอยู่ในสกุล Maxillaria
ภาพวาดของกล้วยไม้ชนิดนี้
(http://commons.wikimedia.org/)