กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี Paphiopedilum haynaldianum Orchid

ชื่ออื่นๆ : Cordula haynaldianum
ถิ่นกำเนิด : ประเทศฟิลิปปินส์ (เกาะลูซอนและเกาะเนกรอส)
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

ดอกกล้วยไม้รองเท้านารี Paph. haynaldianum
(commons.wikimedia.org)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1870 บนเกาะลูซอน เป็นกล้วยไม้ดินและกล้วยไม้อิงอาศัย มักเจริญเติบโตในบริเวณที่มีความชื้นสูงหรือในโพรงไม้ กล้วยไม้ชนิดนี้มีช่อดอกที่ยาวมาก แต่ละช่อมักมีดอก 2 ถึง 3 ดอก ดอกมีขนาด 10 ถึง 15 เซนติเมตร กลีบดอกมีสีชมพู มีลายจุดสีม่วง

       กล้วยไม้ต้องการความชื้น 50 เปอร์เซ็นสำหรับในฤดูหนาว ส่วนฤดูอื่นๆควรมีความชื้นมากกว่า 80 เปอร์เซ็น

กล้วยไม้เจริญเติบโตที่ระดับความสูง 1,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล