กล้วยไม้สกุลรองเท้านารี Paphiopedilum micranthum Orchid

รูปภาพรกล้วยไม้สกุลองเท้านารี Paph. micranthum
(http://upload.wikimedia.org/)
ชื่ออื่นๆ : Silver Slipper Orchid,  Hard-leaved Pocket Orchid[1]
ถิ่นกำเนิด : จีน
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก - ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :

       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในปี 1951 เฉพาะถิ่นใน'มณฑลยูนนาน'--สถานที่ซึ่งกล้วยไม้เจริญเติบโตอยู่ในดินปูนชื้น(damp calcareous soil.) ที่ระดับความสูง360 ถึง 1600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกส่งออกครั้งแรกในปี 1984 ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้ถูกนำไปทำเป็นพ่อ-แม่พันธุ์มากมาย เนื่องจากสีดอก--สีชมพู เป็นสีที่หายากในท่ามกลางกล้วยไม้สกุลรองเท้านารี


รูปภาพรกล้วยไม้สกุลองเท้านารี Paph. micranthum
(www.flickr.com)
       กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่ชอบดินที่อุดมไปด้วยแคลเซียม มักปลูกกล้วยไม้ในกระถางดินเผา โดยใช้ดินในการปลูกผสมกับ'หินโดโลไมต์'(จริงๆแล้วมันเป็นแร่) หรือผสมกับหินชอล์ก--ผสมเพียงเล็กน้อย กล้วยไม้ชนิดนี้ยากต่อการนำมาปลูกในที่พักอาศัย เนื่องจากมันต้องการอุณหภูมิที่ไม่คงที่ คือ ต้องการอุณหภูมิกว่า 30 องศาในฤดูร้อนและต้องการอุณหภูมิต่ำกว่า 12 องศาในฤดูหนาว อุณหภูมิเหล่านี้ยากต่อการควบคุม


       ปัจจุบันกล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ควบคุม


การกระจายพันธุ์ (แหล่งกำเนิด)
กล้วยไม้ Paphiopedilum micranthum ถูกพบในภาคเหนือของประเทศเวียดนามตลอดจนประเทศจีน เติบโตที่ระดับความสูง 360 ถึง 1600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นกล้วยไม้ที่พบได้บนหน้าผา ตามรอยแยกของหินที่มีใบไม้เน่าเปื่อยทับถมอยู่ บนหินปูนและในดินเหนียว ในบริเวณที่มีหมอกหนาแน่นในฤดูหนาวและมีฝนตกชุกในช่วงปลายฤดูใบไม้ผลิ ถึงช่วงฤดูร้อน

การเพาะปลูก
นำกล้วยไม้ไปไว้ในที่มีแสงแดดรำไร อุณหภูมิประมาณ 30 องศา ความชื้นประมาณ 60 ถึง 80 เปอร์เซ็น

แหล่งอ้างอิง
[1] http://en.wikipedia.org/wiki/Paphiopedilum_micranthum