กล้วยไม้เอื้อง Phaius tankervilleae Orchid

ชื่ออื่นๆ : Phaius grandifolius, Phaius bicolor
ถิ่นกำเนิด : จีน อินเดีย พม่า มาเลเซีย อินโดนิเซีย ออสเตรเลีย นิวกินี ญี่ปุ่น
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้เอื้อง Phaius tankervilleae Orchid
(upload.wikimedia.org)
       กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ดินที่มีขนาดใหญ่ เป็นหนึ่งในกล้วยไม้ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกค้นพบในปี 1778 โดย Sir Joseph Banks พบอยู่บนเนินเขาและหุบเขาที่มีความสูงไม่เกิน 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล กล้วยไม้ชนิดนี้มักเจริญเติบโตในบริเวณที่ชื้นแชะที่ในฤดูหนาวมีอุณหภูมิลดต่ำลงถึง 5 องศาเซียลเซียส

       กลีบดอกและกลีบเลี้ยงมีสีน้ำตาลอ่อน กลีบปากมีสีม่วง
กล้วยไม้เอื้อง Phaius tankervilleae Orchid
(upload.wikimedia.org)
       หากวัดจากโคนต้นถึงยอดกล้วยไม้อาจมีความสูงถึง 2 เมตร กล้วยไม้ชนิดนี้ออกดอกเป็นช่อ

       กล้วยไม้ดินนี้มักนิยมปลูกในกระถางดินเผา กล้วยไม้ต้องการแสงแดดรำไร แม้ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้ทนความหนาวเย็นได้ดี แต่ไม่ควรปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ไว้ในที่ๆมีอุณหภูมิต่ำ และอุณหภูมิไม่ควรสูงเกิน 35 องศา กล้วยไม้ชนิดนี้ทนความแห้งแล้งได้ดี แต่หากสภาพอากาศแห้ง มันจะไม่ออกดอก

       กล้วยไม้สกุล Phaius มีสายพันธุ์ประมาณ 40 สายพันธุ์(ชนิด) ดอกกล้วยไม้ส่วนใหญ่มีสีน้ำตาล ด้วยเหตุนี้กล้วยไม้สกุลนี้จึงได้ชื่อว่า "Phaius" ซึ่งมาจากภาษากรีก--Phaios---แปลว่า"น้ำตาล"