กล้วยไม้ รองเท้านารีขาวสตูล

กล้วยไม้ รองเท้านารีขาวสตูล

ข้อมูลเกี่ยวกับกล้วยไม้ชนิดนี้ ถูกเรียบเรียงไว้ดีแล้วใน Wiki คลิ๊กอ่านที่นี้

กล้วยไม้ รองเท้านารีขาวสตูล
กล้วยไม้ รองเท้านารีขาวสตูล


       กล้วยไม้มีดอกที่งดงามสมบูรณ์ ดอกบานอยู่ได้นานเพื่ออดทนรอแมลง เช่น "Grammatophyllum multiflorum" เป็นกล้วยไม้ที่มีดอกบานยาวนานถึง 9 เดือน ด้วยความบานทนทานของดอกกล้วยไม้ ผู้คนจึงนำดอกกล้วยไม้ไปประดับตกแต่งในงานพิธีต่างๆ เช่น งานแต่ง งานเลี้ยง หรือเป็นดอกไม้ประดับคอเสื้อ ตลาดกล้วยไม้ตัดดอกจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

       ในโรงเรือนกล้วยไม้ ควรมีพัดลมขนาดใหญ่ไว้ ไม่ใช่เพื่อใช้ในการถ่ายเทอากาศ แต่เพื่อมิให้แมลงมาผสมเกสรดอกไม้ เพราะหากดอกกล้วยไม้ผสมเกสร ดอกจะร่วงทันที แล้วพัฒนาไปเป็นฝัก ซึ่งจะได้พันธุ์กล้วยไม้ที่เราไม่ต้องการ