กล้วยไม้สกุลแคทลียา สายพันธุ์ starrlyn ดอกสีชมพู

กล้วยไม้สกุลแคทลียา

กล้วยไม้สกุลแคทลียาความฉลาดในการปรับตัวของกล้วยไม้

       กล้วยไม้ต้องการแมลงในการผสมเกสรให้ เพื่อขยายสายพันธุ์ตัวเอง กล้วยไม้จะหลีกเลี้ยงการเกิดการผสมเกสรในกล้วยไม้พันธุ์เดียวกัน เช่น กล้วยไม้มันไม่ต้องการให้ สกุลหวายผสมกับหวายด้วยกัน กล้วยไม้แต่ละสกุลจึงปรับตัวให้แตกต่างกัน