รูปกล้วยไม้สกุลแวนด้า สีส้ม ชมพู และเหลือง

Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture

       เริ่มแรก นักพฤกษศาสตร์เชื่อว่ากล้วยไม้ทุกสายพันธุ์เป็นพืชที่ไม่มีเมล็ด ซึ่งกล้วยไม้เหล่านี้เกิดมาจากสเปิร์มของสัตว์ เช่น "lizard orchid" (Himantoglossum hircinum) โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อ "กล้วยไม้แพะตัวผู้"  กล้วยไม้พันธุ์นี้มีกลิ่นที่เหมือนแพะ และมีลิ้น(Lip)ที่ยาวเหมือนแพะอีกด้วย คนจึงเชื่อว่ากล้วยไม้พันธุ์นี้มีกำเนิดมาจากสเปิร์มของแพะ ต่อมานักพฤกษศาสตร์เชื่อว่ากล้วยไม้มีเมล็ดเป็นจำนวนมาก ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในฝักของมัน พวกเขาได้พยายามอย่างหนักที่จะปลูกกล้วยไม้จากเมล็ก แต่ปลูกไม่สำเร็จ พวกเขาจึงสรุปว่าเมล็ดเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นหมัน ไม่สามารถที่จะนำไปปลูกได้... จนกระทั้งศตวรรษที่ 19 นักพฤกษศาสตร์เริ่มเข้าใจกระบวนการปลูกกล้วยไม้จากเมล็ด และในศตวรรษที่ 20 นักพฤกษศาสตร์สามารถปลูกกล้วยไม้จากเมล็ดได้สำเร็จ