กล้วยไม้สกุลแวนด้า พันธุ์ผสม สีเขียว + เหลือง

Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture
Vanda Hybrid Orchid Flower Picture

การค้นพบกล้วยไม้แคทลียาในศตวรรษที่ 19
       เป็นเรื่องโชคดีที่ความลับของกล้วยไม้ถูกเปิดเผยในปี ค.ศ. 1818 โดย "William Catley" เขาได้รับต้นพืชชนิดหนึ่งซึ่งที่ถูกส่งมาจากบราซิล พืชถูกห่ออย่างดี จนกระทั้งถึงมือเขา เขาได้เปลี่ยนกระถางและนำพืชต้นนั้นไปวางไว้ที่มุมของโรงเรือน... หลายเดือนต่อมา พืชที่ถูกส่งมานั้นได้ออกดอกสีม่วง Williamจึงส่งข่าวไปบอกเพื่อน ที่มีนามว่า "John Lindley" จากนั้น Lindley ก็ได้จำแนกให้พืชชนิดนี้อยู่ใน"วงศ์กล้วยไม้" และได้ตั้งชื่อพืชชนิดนี้ว่า Cattleya ข่าวถูกแพร่ออกไป ดูเหมือนจะเป็นเรื่องดี แต่กล้วยไม้นั้นกลับให้ดอกเฉพาะตอนที่มันอยู่ในโรงเรือนและในสภาพอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น หลังจากที่แคทลียาโด่งดัง กล้วยไม้ก็กลายเป็นพืชที่มีผู้ค้นหามากขึ้น