กล้วยไม้เอื้องเขากวางแดง กล้วยไม้สกุลฟาแลนนอปซิส

กล้วยไม้เอื้องเขากวางแดง
กล้วยไม้เอื้องเขากวางแดง
กล้วยไม้เอื้องเขากวางแดง

กล้วยไม้มีการสืบพันธุ์อย่างไร?
       การทดลองมากมาย เพื่อที่จะให้เข้าใจพืชเขตร้อน แต่กระนั้นก็ยังมีข้อสงสัยในกล้วยไม้อยู่ คือ กล้วยไม้มีการสืบพันธุ์อย่างไร? ความพยายามในการปลูกทั้งหมด ล้มเหลว ไม่น่าเชื่อว่าเมล็ดกล้วยไม้ทุกเมล็ดจะเป็นหมันหมด... ในปี ค.ศ. 1899 นักวิทยาศาสตร์นามว่า "Noel Bernard" ได้แสดงให้เห็นว่า ในธรรมชาตินั้น กล้วยไม้ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด(เรียกว่า Symbiosis) คือ เชื้อรากับเมล็ดกล้วยไม้ ถ้าหากไม่มีเชื้อรา เมล็ดกล้วยไม้จะไม่สามารถงอกได้ เมล็ดกล้วยไม้ไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆ คือ มันไม่มีสารเพียงพอในการงอก เมล็ดของกล้วยไม้มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เมล็ดกล้วยไม้ 1 กรัม จะมีเมล็ดอยู่ 1 ล้านเมล็ด (โดยเฉลี่ย)

       หลังจากการค้นพบนี้ ผู้คนได้พยายามใช้เชื้อหาในการเพาะกล้วยไม้ แต่ผลที่ได้ยังคงมีปัญหาอยู่มาก... จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1946 เมื่อ Lewis Knudsen ประสบความสำเร็จในการทำเชื้อราโดยใช้น้ำตาล วิตามิน และแร่ธาตุ แล้วนำไปผสมกับผงวุ้น หลังจากการค้นพบนี้ ได้มีการปฏิวัติวงการเพาะกล้วยไม้ไปอย่างมาก