กล้วยไม้สกุลแวนด้า ปากช่อบลู

กล้วยไม้สกุลแวนด้า ปากช่อบลู

กล้วยไม้ปากช่องบลูเป็นพันธุ์ผสมระหว่าง แวนด้าอเนก กับ แวนด้าฟ้ามุ้ย ซึ่งได้กล้วยไม้ที่มีหน้าตาเหมือนฟ้ามุ้ยมากกว่า

แวนด้าปากช่องบลูถูกขึ้นทะเบียนในปี 1995

ลักษณะของกล้วยไม้
        ช่อดอกชี้ขึ้น มีดอก 8-10 ดอกต่อช่อ

กล้วยไม้มีการสืบพันธุ์อย่างไร?
       การทดลองมากมาย เพื่อที่จะให้เข้าใจพืชเขตร้อน แต่กระนั้นก็ยังมีข้อสงสัยในกล้วยไม้อยู่ คือ กล้วยไม้มีการสืบพันธุ์อย่างไร? ความพยายามในการปลูกทั้งหมด ล้มเหลว ไม่น่าเชื่อว่าเมล็ดกล้วยไม้ทุกเมล็ดจะเป็นหมันหมด... ในปี ค.ศ. 1899 นักวิทยาศาสตร์นามว่า "Noel Bernard" ได้แสดงให้เห็นว่า ในธรรมชาตินั้น กล้วยไม้ต้องการที่จะอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด(เรียกว่า Symbiosis) คือ เชื้อรากับเมล็ดกล้วยไม้ ถ้าหากไม่มีเชื้อรา เมล็ดกล้วยไม้จะไม่สามารถงอกได้ เมล็ดกล้วยไม้ไม่เหมือนต้นไม้ชนิดอื่นๆ คือ มันไม่มีสารเพียงพอในการงอก เมล็ดของกล้วยไม้มีขนาดเล็กที่สุดในโลก เมล็ดกล้วยไม้ 1 กรัม จะมีเมล็ดอยู่ 1 ล้านเมล็ด (โดยเฉลี่ย)

       หลังจากการค้นพบนี้ ผู้คนได้พยายามใช้เชื้อหาในการเพาะกล้วยไม้ แต่ผลที่ได้ยังคงมีปัญหาอยู่มาก... จนกระทั้งในปี ค.ศ. 1946 เมื่อ Lewis Knudsen ประสบความสำเร็จในการทำเชื้อราโดยใช้น้ำตาล วิตามิน และแร่ธาตุ แล้วนำไปผสมกับผงวุ้น หลังจากการค้นพบนี้ ได้มีการปฏิวัติวงการเพาะกล้วยไม้ไปอย่างมาก

       ในปี ค.ศ. 1960. Georges Morel ได้เผยแพร่วิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ โดยใช้ส่วนยอดของกล้วยไม้ ใช้ขนาดราวๆครึ่งนิ้ว หลังจากเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเสร็จ จะได้กล้วยไม้จำนวนมากกว่า 1,000 ต้น อย่างไรก็ดี การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี้ ยังมีการติดเชื้อได้ง่าย กล้วยไม้ต้นแรกที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเยื้อ ออกดอกในปี ค.ศ. 1966