กล้วยไม้สิงโตก้านหลอด Bulbophyllum capillipes C.S.P Parish & Rchb.f.

กล้วยไม้สิงโตก้านหลอด Bulbophyllum capillipes
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ : สิงโตก้านหลอด, The Hairy Column Foot Bulbophyllum
ถิ่นกำเนิด : อินเดีย พม่า เมียนม่าร์ และไทย
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :


กล้วยไม้สิงโต
       เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก พบในป่าเขตร้อนที่ระดับความสูง 700-  1,500 เมตร สูงประมาณ 2 ถึง 10 ซม. มีลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่ แต่ละลำลูกกล้วยจะมีใบเพียง 1 ใบ เมื่ออายุมากใบจะร่วงและลำลูกกล้วยจะทำหน้าที่สะสมอาหาร

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต 
       ช่อดอกยาวประมาณ 5 ถึง 7 ซม. ออกดอกเดี่ยว ดอกบานเต็มที่มีขนาด 1 ถึง 1.3 ซม. กลีบดอกมีขนาดเล็ก กลีบเลี้ยงมีขนาดใหญ่ พื้นผิวใบมีสีเหลือง มีสีแดงเข้มพาดผ่าน กลีบดอกมีสีม่วงเข้ม ออกดอกช่วง เดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       คล้ายสิงโตชนิดอื่นๆ เลี้ยงไว้ในเงาต้นไม้ใหญ่ แสงประมาณ 50% ความชื้น 80% หาบริเวณที่มีลมพัดผ่าน เพื่อลดการสะสมของเชื้อรา