กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum tuilume

กล้วยไม้สิงโต Bulbophyllum tuilume
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ : The Coral Red Bulbophyllum
ถิ่นกำเนิด : ไทย จีน และเวียดนาม
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต :
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี : 1963
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย : Tixier & Guillaumin


กล้วยไม้สิงโต
       เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่เจริญเติบโตบนต้นไม้ในป่าเขตอบอุ่นที่มีความสูง 1,100 ถึง 1,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก ที่มีลำลูกกล้วยเป็นรูปไข่

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกสั้นมาก ดอกมีขนาดเล็ก อยู่ใกล้กับลำต้น(ลำลูกกล้วย) มีกลีบดอกขนาดเล็กสีขาวขุ่น กลีบเลี้ยงมีสีแดงเข้ม ส่วนกลีบเลี้ยงด้านข้างจะมีลักษณะโค้งเป็นเคี้ยว

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       *ยังไม่มีข้อมูล