กล้วยไม้สิงโตกลีบม้าหลวง Bulbophyllum reclusum Seidenf.

กล้วยไม้สิงโตกลีบม้าหลวง
(http://www.orchidspecies.com/)
ชื่ออื่นๆ :
ถิ่นกำเนิด : ประเทศไทย ตามป่าดินเขาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเพาะปลูก : ง่าย--ตายยาก โตยาก เหมือนกล้วยไม้สกุลช้าง
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :


กล้วยไม้สิงโต
       เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยขนาดเล็ก สูงไม่เกิน 10 ซม. ใบยาวประมาณ 10 ซม.

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเป็นช่อ--มีกาบใบหุ้ม ช่อดอกแทงยอดออกจากโคนลำลูกกล้วย ยาว 15 ถึง 20 ซม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างติดกัน มีสีเหลืองเข้มและมีเส้นสีแดงพาดผ่าน กลีบดอกสีเหมือนกลีบเลี้ยงแต่มีขนาดเล็กกว่า ดอกบานเต็มที่จะมีขนาดเพียง 8 มม. ออกดอกเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม

การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       *

    
กล้วยไม้สิงโตกลีบม้าหลวง
(http://www.qsbg.org/)
กล้วยไม้สิงโตกลีบม้าหลวง
(http://www.qsbg.org/)