กล้วยไม้สิงโตอรัมโบราเซีย Bulbophyllum ambrosia Schlechter 1919

ดอกกล้วยไม้ สิงโตอรัมโบราเซีย
(http://orchids.wikia.com/)
ชื่ออื่นๆ :
Bulbophyllum ambrosia subsp nepalense Wood 1986
Bulbophyllum amygdalinum Aver.1988
Bulbophyllum watsonianum Rchb.f 1888
Eria ambrosia Hance 1883

ถิ่นกำเนิด : จีน ฮ่องกง และเวียดนาม
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :

กล้วยไม้สิงโต
       เจริญเติบโตบนต้นไม้หรือตามโขดหินในป่าดิบและป่ากึ่งผลัดใบที่ระดับความสูง 300 ถึง 1,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก มีลำลูกกล้วยเกือบเป็นทรงกระบอกสูงประมาณ 3 ซม. มีใบเพียงใบเดียว ใบยาว 5-8 ซม.

ลักษณะดอกกล้วยไม้สิงโต
       ออกดอกเดี่ยว ช่อดอกยาว 10 - 14 ซม. กลีบดอกมีสีเหลืองอ่อน กลีบเลี้ยงมีสีเหลืองอ่อนและมีเส้นสีแดงเข้มพาดผ่าน สังเกตุเห็นได้ชัดเจน เมื่อดอกกล้วยไม้บานเต็มที่จะมีขนาด 2.5 ถึง 3 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำผึ้ง ออกดอกช่วงฤดูหนาว


ดอกกล้วยไม้ สิงโตอรัมโบราเซีย
(http://www.orchidspecies.com/)
การเพาะปลูกกล้วยไม้สิงโต
       เลี้ยงกล้วยไม้ไว้ในบริเวณที่อบอุ่น รักษาความชื้นในช่วงฤดูร้อนให้สูงกว่า 80% ส่วนในช่วงฤดูหนาวควรลดความชื้นลงมาที่ 60% เลี้ยงกล้วยไม้ไว้ในบริเวณที่มีร่มเงาต้นไม้ใหญ่ตลอดวัน วัสดุปลูกคือพวกกาบมะพร้าวทั่วไป หรือสแฟนสั่มมอส
ต้นกล้วยไม้ สิงโตอรัมโบราเซีย
(botany.szu.edu.cn)