กล้วยไม้ รองเท้านารี คางกบ | Paphiopedilum callosum (Rchb. f.) Stein

ชื่ออื่นๆ :
เขตกระจายพันธุ์ : ไทย มาเลเซีย
การเพาะปลูก :
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ร้อนชื้น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี :
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย :
ช่วงที่กล้วยไม้ออกดอก : กุมภาพันธุ์ - เมษายน

ดอกกล้วยไม้รองเท้านารีคางกบ
รองเท้านารีคางกบ เป็นกล้วยไม้ดิน พบตามป่าดิบชื้น ในที่ร่ม แสงแดดรำไร ส่วนใหญ่จะพบในบริเวณทที่ใกล้กับแหล่งน้ำ

รองเท้านารีเป็นกล้วยไม้ที่มีลำต้นที่สั้น และแตกกอ ใบรูปขอบขนาน ค่อนข้างบาง ใบมีความยาว 10 ถึง 15 เซนติเมตร กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ปลายใบแหลมและหยักเป็น 3 แฉกตื้น ผิวด้านบนของใบมีลายเขียนสลับขาวเป็นหย่อม ๆ ผิวใบด้านล่างมีลายไม่ชัดเจน

รองเท้านารีคางกบจะออกดอกเดี่ยว แทงก้านช่อขึ้นตั้งตรง ก้านช่อมีสีม่วงเข้ม ยาวประมาณ 15 ถึง 20 เซนติเมตร มีขนเล็กน้อย กลีบเลี้ยงด้านบนแผ่กว้าง มีสีขาวและมีขีเสีเขียวแกมม่วงแดงตามยาว กลีบดอกเป็นรูปขอบขนานโค้ง ขอบกลีบจะมีตุ่มสีน้ำตาลเข้ม เป็นมันและมีขน กลีบกระเป๋ามีสีม่วงแดงแกมน้ำตาล ดอกมีขนาด 6 ถึง 8 เซนติเมตร

กล้วยไม้สายพันธุ์นี้เป็นพืชอนุรักษ์บัญชีที่ 1 ของอนุสัญญาไซเตส เป็นกล้วยไม้ที่หายากเนื่องจากถูกรุกรานจนใกล้จะสูญพันธุ์