กล้วยไม้สกุลฟาแลน Phalaenopsis mannii orchid

ชื่ออื่นๆ : Phalaenopsis boxallii, Polychilos mannii
ถิ่นกำเนิด : อินเดีย เวียดนาม
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่น

กล้วยไม้สกุลฟาแลน Phalaenopsis mannii
(en.wikipedia.org)
       กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี 1868 โดย Gustave Mann--ชื่อกล้วยไม้ถูกตั้งตามผู้ค้นพบ เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่มีลำต้นสั้น มันเจริญเติบโตในป่าที่มีระดับความสูง 1,400 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และต้องการความชื้นสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นตลอดปี มักพบอยู่ในร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ แม้ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้จะชอบอากาศอบอุ่น แต่มันสามารถทนความหนาวเย็นได้มาก--บางครั้งบางคราว อาจทนอยู่ได้แม้ว่าอุณหภูมิจะต่ำถึง 0 องศา

       ช่อดอกกล้วยไม้จะแตกแขนงเป็นกิ่งก้านออกดอก ดอกมีขนาดเล็ก--มีสีเหลืองและม่วง ดอกมีกลิ่นหอม--ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากในกล้วยไม้สกุลฟาแลน


       นิยมปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ไว้ในกระถางพลาสติก เลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีความชื้นสูงมาก--ถึง90% ตลอดปี ดอกบานทนนาน บางครั้งดอกอาจบานนานถึง 3 เดือน

รูปกล้วยไม้ฟาแลน
(www.orchidspecies.com)