กล้วยไม้สกุล x Phalaenopsis orchid

ชื่ออื่นๆ : Butterfly orchid, Moth orchid
ถิ่นกำเนิด : กล้วยไม้พันธุ์ผสม
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

       กล้วยไม้สกุลแฟแลนนอปซิสเป็นกล้วยไม้นิยมนำไปผสมเป็นพันธุ์ใหม่ ฟาแลนพันธุ์แท้ 40 ชนิด นำไปสู่ฟาแลนพันธุ์ผสมกว่า 1,000 ชนิด ในปัจจุบันกล้วยไม้สกุลนี้นิยมไปทั่วโลก ดอกกล้วยไม้มีขายตามซุปเปอร์มาเก็ต(บางประเทศ) ช่อดอกยาว และโค้ง ดอกมีลักษณะเหมือนผีเสื้อ มันจึงได้ชื่อว่า กล้วยไม้ผีเสื้อ บางชนิด ดอกมีกลิ่นหอม

       กล้วยไม้สกุลนี้เป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่าย เหมาะกับผู้หัดเลี้ยงกล้วยไม้ เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่ปรับตัวได้ดี นิยมปลูกไว้ในกระถางพลาสติก กล้วยไม้ต้องการการกรองแสง และต้องการความชื้นมากกว่า 60 เปอร์เซ็น น้ำที่ใช้รด ควรเป็นน้ำที่ปราศจากแคลเซียม หากกล้วยไม้มีความสมบูรณ์ดี มันสามารถให้ดอกได้ตลอดปี