กล้วยไม้เอื้อง Phragmipedium besseae orchid

ชื่ออื่นๆ :
ถิ่นกำเนิด : เปรู
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง

กล้วยไม้เอื้อง Phragmipedium besseae
(en.wikipedia.org)
       เป็นกล้วยไม้ดินที่ถูกค้นพบในปี 1981 อาจพบกล้วยไม้ชนิดนี้บริเวณริมแม่น้ำเป็นบางครั้ง ส่วนใหญ่กล้วยไม้ชนิดนี้จะขึ้นอยู่ตามโขดหิน หรือบนหน้าผา เนื่องจากเป็นกล้วยไม้ที่เติบโตรินแม่น้ำ จึงนิยมปลูกโดยใช้วัสดุที่กักเก็บความชื้นได้ดี และมีความชื้นตลอดเวลา ดอกของกล้วยไม้มีเอกลักษณ์อย่างมาก โดยเฉพาะสีแดงสด--เป็นสีที่ไม่เคยมีในกล้วยไม้สกุล Phragmipedium

       กล้วยไม้มีความสูงประมาณ 13 ถึง 30 เซนติเมตร กว้าง 2 ถึง 5 เซนติเมตร ใบมีสีเขียวคล้ำ ออกดอกเป็นช่อ ช่อดอกแต่ละช่อมีดอกประมาณ 1 ถึง 6 ดอก ดอกจะบานทีละดอก ดอกมีความกว้าง 6 ถึง 9 เซนติเมตร กลีบปากสูงประมาณ 4 ถึง 6 เซนติเมตร เป็นกล้วยไม้ที่มีเหง้าที่ยาว

       กล้วยไม้เจริญเติบโตได้ดีในความชื้นเฉพาะตัว--ไม่ทราบแน่ชัด ตอนกลางคืนต้องรักษากล้วยไม้ไว้ในที่ๆมีอุณหภูมิต่ำ ประมาณ 15 องศา

       กล้วยไม้ชนิดนี้เป็นต้นกำเนิดของกล้วยไม้พันธุ์ผสม(hybrids)หลายๆสายพันธุ์ ที่มีดอกมีสีส้มหรือสีแดง เช่นผสมกับ Phragmipedium lindleyanum. นักผสมกล้วยไม้พยายามผสมกล้วยไม้สกุล Phragmipedium กับสกุล Paphiopedilum-- น่าแปลกที่นักผสมพยายามผสมกล้วยไม้ที่มีลักษณะเหมือนกัน ในปัจจุบัน ความพยายามดังกล่าวยังไม่ประสบความสำเร็จ