กล้วยไม้เอื้อง Pleione formosana orchid

ชื่ออื่นๆ : Pleione pricei
ถิ่นกำเนิด : จีนและใต้หวัน
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก ถึง ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาวเย็น

ภาพดอกกล้วยไม้ชนิด formosana 
(en.wikipedia.org)
       ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้ในหมู่บ้านในทิศเหนือของประเทศใต้หวัน เป็นทั้งกล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้และเป็นกล้วยไม้ที่เติบโตบนโขดหิน มักพบกล้วยไม้ชนิดนี้ขึ้นในบริเวณที่มีมอสเยอะ เช่น โคนต้นไม้ที่เปียกแฉะ กล้วยไม้ชนิดนี้มีลำลูกกล้วยเป็นทรงกลม มีใบเพียง 1 ใบ ดอกมีสีชมพู ออกดอกในฤดูใบไม้ผลิ

       ตามธรรมชาติ ในฤดูหนาวกล้วยไม้ชนิดนี้จะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ เมื่อฤดูหนาวผ่านไป หิมะก็จะละลายและดินจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น มันก็จะเจริญเติบโตต่อไป

       การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ ควรปลูกไว้ในบริเวณโคนต้นไม้ใหญ่นอกบ้าน ดินที่ใช้ปลูก ควรเป็นดินที่ระบายน้ำได้ดี

       แม้ว่ากล้วยไม้ชนิดนี้เป็นกล้วยไม้ดิน แต่การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ไม่ได้ปลูกลงในดินลึกๆ แต่เพียงนำดินหรือมอสมาวางทับบนลำลูกกล้วยบางๆเท่านั้น