กล้วยไม้เอื้อง Pleione maculata orchid

ชื่ออื่นๆ : -
ถิ่นกำเนิด : จีน ไทย พม่า และภูฏาน
การเพาะปลูก : ค่อนข้างยาก - ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาว เย็น

ลักษณะดอกที่แทงออกมาจากลำลูกกล้วย
(photobucket.com)
       กล้วยไม้ชนิดนี้ถูกค้นพบในช่วงปี ค.ศ. 1800 ถึง 1900 เป็นทั้งกล้วยไม้ที่เจริญเติบโตในดินและบนหินที่มีมอสหนาแน่น ลำลูกกล้วยจะให้ใบ 2 ใบ แล้วตามด้วยให้ดอก 1 ดอก เมื่อกล้วยไม้ออกดอกเรียบร้อยและว มันจะทิ้งใบ ดอกมีสีขาว กลีบปากมีสีเหลืองชมพูและขาว--เป็นลายดังรูป

       การปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ สามารถปลูกได้ในบริเวณที่มีร่มเงาเยอะ และมีความชื้นสูง อาจปลูกในสวนหรือปลูกในโรงเรือนที่มีสภาพอากาศเย็น-- ไม่ควรร้อนเกิน 25 องศา---ในประเทศไทยเรียกว่าหนาว


ภาพกล้วยไม้ Pleione maculata
(http://www.orchidspecies.com)
       กล้วยไม้สกุล Pleione มีประมาณ 12 สายพันธุ์แท้ และมีสายพันธุ์ผสมอื่นๆอีกมากมาย หนึ่งในกล้วยไม้ที่สวยงามของสกุลนี้คือ Pleione lagenaria--ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่าง Pleione maculata และ Pleione praecox