กล้วยไม้สกุล Pleurothallis spp. orchid

ชื่ออื่นๆ : เป็นสกุลของกล้วยไม้ / Bonnet Orchids
ถิ่นกำเนิด : -
การเพาะปลูก : ง่าย
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : ปานกลาง - อบอุ่น

กล้วยไม้ Pleurothallis lamellaris
(en.wikipedia.org)
       กล้วยสกุลนี้ถูกสถาปนาขึ้นในปี ค.ศ. 1813 เป็นกลุ่มของกล้วยไม้มากกว่า 1,000 สายพันธุ์ที่เป็นกล้วยไม้อิงอาศัย (epiphytic) โดยทั่วไปมักเจริญเติบโตในสภาพอากาศที่อบอุ่น ในป่าเขตร้อน มักเจริญเติบโตอยู่ท่ามกลางมอส หรือบนกิ่งไม้ที่ไม่สูงนัก กล้วยไม้สกุลนี้บางชนิดออกดอกบริเวณกลางใบ ดอกมีขนาดเล็กมาก

       ปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ไว้กับมอส กล้วยไม้ต้องการความชื้นมากกว่า 70% กล้วยไม้สกุลนี้ส่วนใหญ่ไม่ทนทานต่อแสงแดด--หากปล่อยให้กล้วยไม้โดนแดดโดยตรง มันจะตาย

       Pleurothallis lamellaris เป็นกล้วยไม้ที่พบในโคลัมเบีย       สกุล Pleurothallis มีชื่อย่อทางการค้าว่า Pths. มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า Bonnet Orchids ชื่อสกุลมาจากภาษากรีก กล้วยไม้สกุลนี้มีประมาณ 1,200 ชนิด ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของสกุลกล้วยไม้ ส่วนอันดับ 1 คือ กล้วยไม้สกุลสิงโตกลอกตา

       ในปี ค.ศ. 2004 กล้วยไม้ในสกุลนี้ถูกย้ายไปสกุลใหม่จำนวนมาก ปัจจุบันมีกล้วยไม้อยู่ในสกุลนี้ประมาณ 600 ชนิดเท่านั้น