กล้วยไม้เอื้อง Polystachya maculata orchid

ชื่ออื่นๆ :
ถิ่นกำเนิด : แอฟริกา
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : อบอุ่น

กล้วยไม้เอื้อง Polystachya maculata
(commons.wikimedia.org)
        ค้นพบกล้วยไม้ชนิดนี้ในปี 1840 เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยบนต้นไม้ และขึ้นตามหน้าผาหรือโขดหิน บ่อยครั้งมันขึ้นบนดิน กล้วยไม้มักเจริญเติบโตในโพรงไม้ที่ตายแล้ว--ซากต้นไม้เน่า เป็นกล้วยไม้ขนาดเล็ก ดอกแทงช่อออกมาจากด้านบนสุดของลำลูกกล้วย แต่ละช่อมีดอก 1 ถึง 2 ดอกเท่านั้น ออกดอกตลอดปี กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีพื้นหลังสีเหลืองเขียว มีลายสีแดงหรือม่วง

        กล้วยไม้ชนิดนี้ยากต่อการเพาะปลูก เนื่องจากรากของมันเน่าได้ง่ายมาก หากต้องการปลูก ควรปลูกในเครื่องปลูกที่ไม่ลึก ชอบแสงแดดรำไร ต้องการความชื้นสูงถึง 80% ออกดอกบ่อยในช่วงฤดูใบไม้ผลิ


กล้วยไม้เอื้อง Polystachya maculata
(commons.wikimedia.org)

        กล้วยไม้ชนิดนี้มีลายกลีบปากที่ดูตลกๆ เหมือนลิ้นที่เปื้อนอะไรสักอย่าง