กล้วยไม้เสือ... Rossioglossum grande orchid

กล้วยไม้เสือ, Rossioglossum grande orchid
(https://upload.wikimedia.org)
ชื่ออื่นๆ : กล้วยไม้เสือ (Tiger Orchid)
ถิ่นกำเนิด : ประเทศกัวเตมาลา เม็กซิโก
การเพาะปลูก : ยาก
สภาพอากาศที่เจริญเติบโต : หนาวเย็น
กล้วยไม้ถูกค้นพบในปี : 1840
กล้วยไม้ถูกค้นพบโดย : นักสะสมกล้วยไม้ผู้โด่งดัง John Lindley


       ใบมีขนาด 4 ถึง 10 เซนติเมตร ออกดอกในฤดูหนาว


กล้วยไม้เสือ, Rossioglossum grande orchid
(https://upload.wikimedia.org)
ลักษณะของกล้วยไม้
       เป็นกล้วยไม้อิงอาศัยที่หายากมาก เจริญเติบโตในป่าบนภูเขาที่มีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ช่อดอกแทงออกจากฐานของลำลูกกล้วย ดอกมีขนาดใหญ่-- กว้าง 20 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลืองและน้ำตาล เป็นลายเหมือนเสือ มันจึงถูกเรียกว่ากล้วยไม้เสือ

การเพาะปลูกกล้วยไม้
       กล้วยไม้ต้องการสภาพความชื้นที่คงที่ กล้วยไม้ไม่สามารถเติบโตได้หากอากาศมีอุณหภูมิเกินกว่า 24 องศา จึงยากที่จะปลูกเลี้ยงไว้ที่บ้าน กล้วยไม้ชนิดนี้นิยมปลูกไว้ในกระถางพลาสติก นำไปเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีแสงมากพอ และความชื้นมากกว่า 80%--คงที่ตลอดปี ตอนกลางคืน กล้วยไม้ต้องอยู่ในอุณหภูมิ 8 องศา อาจปลูกไว้ในโรงเรือนเย็น หรือปลูกไว้ในสวนก็ได้

       กล้วยไม้สกุล Rossioglossum ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับกล้วยไม้ที่มีความแตกต่างกันประมาณ 10 ชนิด ซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่ย้ายมาจากสกุล Odontoglosssum ชื่อสกุลใหม่นี้ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ John Ross--นักสะสมกล้วยไม้ในเม็กซิโก ในช่วงศตวรรตที่ 19